Eesti
English Қазақ тілі Русский
Reisimine Kasahstani »

Kasahstan - Travel Info

27.08.2015

TÄHELEPANUKS

Looduslikud tingimused
Kasahstan asub seismilises tsoonis, kus esineb nõrgemaid maavärinaid. Suuremaid maavärinaid esineb siiski harva. Kevaditi esineb lume sulamise tõttu üleujutusi riigi lõuna osas Shymkenti rajoonis. Üleujutused võivad kohati olla intensiivsed.

Turvalisuse tase on suhteliselt hea. Siiski on soovitav jälgida ametiasutuste turvalisusega seotud teateid ning arvestada võimalikku terrorismiohtu.
Poliitiline olukord on stabiilne ning meelteavaldusi võib korraldada vaid lubade alusel. Kuigi meeleavaldusi esineb harva, tuleks neid siiski vältida.

Euroopa Liit on kehtestanud mitmele Kasahstani lennufirmale (sh Air Company Kokshetau, Atma Airlines, Berkut Air/ Bek Air, East Wing, Sayat Air, Starline KZ) lennukeelu Euroopa Liidu õhuruumis. Vastava nimekirjaga on võimalik tutvuda siin.
Külastamaks Bajkongõri (Baikonur), Karmaksõd või Kazalinskit tuleb eelnevalt taotleda eriluba.

Kuritegevus
Riigis viibimine ja reisimine on suhteliselt turvaline. Ei ole soovitav liikuda pimedas ega üksi. Turismipiirkondades esineb ka vägivaldseid taskuvargusi, seetõttu on soovitav hoida sularaha ja pangakaardid eri kohtades. Lisaks tuleb olla ettevaatlik väärisesemetega. Lääne-Kasahstanis Atyrau ja Aktau piirkonnas on toimunud mitmeid röövimisi.
Kasahstanis on esinenud politseiriietuses kurjategijaid. Politseil on kohustus oma isikut tõendada ning kuritarvitustest tuleb teatada ametivõimudele.

Seadused ja tavad
Kasahstanis on ilmalik põhiseadus. Kõikidel turistidel tuleb austada kohalikke tavasid, traditsioone, seaduseid ning religiooni. Uimastitega seotud kuriteod on rangelt karistatavad. Homoseksuaalsus ei ole illegaalne, kuid pole ühiskonnas heaks kiidetud.
Isikut tõendavat dokumenti tuleb endaga kaasas kanda.
Pildistamine on keelatud sõjaväeobjektide läheduses ja ka piirialadel, vastavad kohad on enamasti märgistatud.
Kasahstani ametlik riigikeel on kasahhi keel, kuid vene keelt kasutatakse väga laialdaselt. Inglise keelt kasutatakse vähemal määral.

Tollikontroll
Riiki võib tuua 1000 sigaretti või 1000g tubakatoodet, mõistliku koguse tualettvett, 2 liitrit alkoholi ning kuni 500USD väärtuses kaupu. Retseptiravimite sisseveol peaks kaasas olema koopia retseptidest. Riigist on keelatud eksportida tulirelvi, lõhkeaineid, kergestisüttivaid aineid ja materjale, radioaktiivseid aineid ja materjale, transpordivahendeid, toiduaineid ning elusloomi.
Riiki saabumisel tuleb täita tollideklaratsioon, kuhu tuleb täpselt märkida kõik kaasasolevad varad, väärisesemed ning elektroonika. Muul juhul tuleb reisijal maksta tollimakse.

Liiklus
Rahvusvahelist juhiloa olemasolul võivad Kasahstanis autot juhtida ka välismaalased. Turvavöö kasutus on esiistmel kohustuslik ning seaduse täitmist jälgitakse hoolega. Sõiduautoga pikkade vahemaade läbimisel tuleb arvestada, et suurtest linnadest eemal on bensiinijaamu vähe. Autode ja teede seisukord on kohati väga vilets ning linnades on vaid peatänavad valgustatud. Autouksi on soovitav hoida sõidu ajal lukustatuna.

Erasõidukeid ei ole taksodena soovitav kasutada ning ametlike taksodega on soovitav hinnas kokku leppida enne sõidu alustamist. Ühistransport on suhteliselt turvaline. Astanas on suurem osa kohalikest bussidest uued ning sõidavad korrapärase graafiku alusel. Bussid võivad olla rahvarohked ning tuleb arvestada taskuvaraste ohuga.

Arstiabi
Tervishoiuteenused ja hügieenitase on Kasahstanis võrreldes lääneriikidega madalamal tasemel. Väiksematesse kohtadesse reisides on soovitav võtta kaasa oma ühekordsed nõelad ja süstlad. Riigis on sageli ravimitest puudus. Reisides kollapalavikust ohustatud piirkondadesse on kollapalaviku vaktsiin kohustuslik. Lisaks esineb A ja B hepatiiti, mistõttu enne reisile minekut on soovitav kindlasti konsulteerida reisimeditsiini kabinetiga, milliseid vaktsineerimisi tuleks eelnevalt teha ja kuidas võimalikke terviseriske vältida.
Üldisi nõuandeid tervena reisimiseks Vaktsiin.ee kodulehelt.

Eriti just suvekuudel on soovitav pöörata erilist tähelepanu toiduainete hügieenitingimustele. Joogiks on soovitav kasutada poes müüdavat pudelivett ning kraanivett on soovitav tarvitada peale keetmist.

Soovitame kindlasti enne reisi end  registreerida ja teha reisikindlustus.

Valuuta

Turismiinfo

KUI VAJAD VÄLISRIIGIS ABI

Sõltuvalt juhtunust on paljudes olukordades abiks perekond, sõber, lennufirma, reisikorraldaja, tööandja või reisikindlustusfirma.
Konsulaarabi saab Eesti Vabariigi Suursaatkonnast Kasahstanis.
Hädaolukorras saab konsulteerida Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 6377 000 või +372 53 01 9999 (24 h).

RIIKI SISENEMISE TINGIMUSED

Juhime tähelepanu sellele, et Kasahstanil on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike  koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium reisiinfo õigsuse ega selle kasutamisest tekkida võiva kahju eest.

Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada Kasahstani Suursaatkonnast Helsingis või  Kasahstani konsulaadist Tallinnas:

SUURSAATKOND HELSINGIS

Suursaadik T.E. Hr. Galymzhan Koishybayev
Bulevardi 7
00120 Helsingi, Soome
Tel.: (358 9 ) 4159 0478
Faks: (358 9) 4159 0325
E-mail: helsinki@kazembassy.fi

 
Konsulaat Tallinnas
Konsul hr. Talgat Urekenov
Tartu mnt. 18,  5. korrus
10115
Tel.: (372) 6622926

 

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel  reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual´i   (TIM), kus  reisisihi, passiandmete ja reisi eesmärgi sisestades saate informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja täiendavate nõuete kohta.

Välisministeeriumile edastatud andmetel vajab Eesti kodanik Kasahstani külastamiseks viisat.
Eesti kodanikud ei vaja riigis viibimise registreerimist Kasahstani siseministeeriumi asutuse (OVIR) juures. Riiki saabumisel täidetakse immigratsioonikaart. Kahekordse viisa omamisel piisab immigratsioonikaardi täitmisest esimesel sisenemisel.

NB! Läbi Venemaa Kasahstani lennates on vajalik Vene transiitviisa juhul kui teie pagasit ei ole registreeritud Astanani välja. Äraantav pagas peab Venemaal läbima tollikontrolli, ning seetõttu ei võeta äraantavat pagasit vastu viisata reisijatelt.

Välismaalane peab riigis viibimise ajal ning lahkumisel esitama nõudmisel ametivõimudele Kasahstani immigratsiooniteenistuse poolt registreeritud immigratsioonikaardi

Lastega reisimisel tuleb silmas pidada, et piiriületusel küsitakse lapsega üksi reisivalt vanemalt teise vanema volitust ning saatjana reisivalt täiskasvanult lapse mõlema vanema volitust.
Pass peab kehtima 3 kuud pärast riigist lahkumist.

Kauem, kui kuu aega kestvate reiside puhul tuleb ametivõimudele tõestada HIV-negatiivsus. HIV-teste on võimalik teha ka Almatõs.

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Kasahstanis Kabanbai batyr 28, Astana, tel. +7 7172 240 280, e-mail: embassy.astana@mfa.ee